نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 20 40 80

گاز مبرد مدل R134A

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع گاز

R134

وزن کپسول

13.6 کیلویی

مناسب برای

گاز مبرد مدل R22

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع گاز

R22

وزن کپسول

13.6 کیلویی

مناسب برای

گاز مبرد مدل R401A

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع گاز

R401

وزن کپسول

13.6 کیلویی

مناسب برای

گاز مبرد مدل R404A

۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع گاز

R404

وزن کپسول

13.6 کیلویی

مناسب برای

گاز مبرد مدل R406A

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع گاز

R406

وزن کپسول

13.6 کیلویی

مناسب برای

گاز مبرد مدل R408A

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع گاز

R408

وزن کپسول

13.6 کیلویی

مناسب برای

گاز مبرد مدل R409A

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع گاز

R409

وزن کپسول

13.6 کیلویی

مناسب برای

گاز مبرد مدل R410

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع گاز

R410

وزن کپسول

13.6 کیلویی

مناسب برای