در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 20 40 80

شیر برقی کولر گازی مدل لوله خم ورودی 1/4 اینچ خروجی 3/8 اینچ

650,000 تومان
شکل لوله ورودی

خم

سایز لوله ورودی

1/4 اینچ

سایز لوله خروجی

3/8 اینچ

توان شیر یرقی

شیر برقی کولر گازی مدل لوله خم ورودی 3/8 اینچ خروجی 1/2 اینچ

750,000 تومان
شکل لوله ورودی

خم

سایز لوله ورودی

3/8 اینچ

سایز لوله خروجی

1/2 اینچ

توان شیر یرقی

شیر برقی کولر گازی مدل لوله خم ورودی 3/8 اینچ خروجی 5/8 اینچ

850,000 تومان
شکل لوله ورودی

خم

سایز لوله ورودی

3/8 اینچ

سایز لوله خروجی

5/8 اینچ

توان شیر یرقی

شیر برقی کولر گازی مدل لوله صاف ورودی 3/8 اینچ خروجی 1/2 اینچ

680,000 تومان
شکل لوله ورودی

صاف

سایز لوله ورودی

3/8 اینچ

سایز لوله خروجی

1/2 اینچ

توان شیر یرقی