نمایش 1–20 از 451 نتیجه

نمایش 20 40 80

بلوور کولر گازی طول 11.2*92.3 سانتی متر شفت بیرون 1 سانتی

۹۵۰,۰۰۰ تومان
وزن 2.2 کیلوگرم
ابعاد 30 × 20 × 80 سانتیمتر
طول بلوور

93.5 سانتی متر

قطر بلوور

11.5 سانتی متر

نوع شفت

سایز شفت

بلوور کولر گازی طول 42.5 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

42.5 سانتی متر

قطر بلوور

10.7 سانتی متر

نوع شفت

دوقلو

سایز شفت

1 سانتی متر

بلوور کولر گازی طول 44 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

44 سانتی متر

قطر بلوور

9.7 سانتی متر

نوع شفت

بیرونی

سایز شفت

1 سانتی متر

بلوور کولر گازی طول 44 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

44 سانتی متر

قطر بلوور

10 سانتی متر

نوع شفت

دوقلو

سایز شفت

بلوور کولر گازی طول 45 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

45 سانتی متر

قطر بلوور

10 سانتی متر

نوع شفت

سایز شفت

بلوور کولر گازی طول 45.5 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

45.5 سانتی متر

قطر بلوور

10.7 سانتی متر

نوع شفت

داخلی

سایز شفت

1 سانتی متر

بلوور کولر گازی طول 46 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

46 سانتی متر

قطر بلوور

9.8 سانتی متر

نوع شفت

داخلی

سایز شفت

1 سانتی متر

بلوور کولر گازی طول 46 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

46 سانتی متر

قطر بلوور

10 سانتی متر

نوع شفت

سایز شفت

بلوور کولر گازی طول 46 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

46 سانتی متر

قطر بلوور

11 سانتی متر

نوع شفت

سایز شفت

بلوور کولر گازی طول 47 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

47 سانتی متر

قطر بلوور

10 سانتی متر

نوع شفت

داخلی

سایز شفت

1 سانتی متر

بلوور کولر گازی طول 47 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

47 سانتی متر

قطر بلوور

10.5 سانتی متر

نوع شفت

سایز شفت

بلوور کولر گازی طول 49 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

49 سانتی متر

قطر بلوور

11 سانتی متر

نوع شفت

سایز شفت

بلوور کولر گازی طول 50 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

50 سانتی متر

قطر بلوور

13.5 سانتی متر

نوع شفت

داخلی

سایز شفت

1 سانتی متر

بلوور کولر گازی طول 56 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان
طول بلوور

56 سانتی متر

قطر بلوور

11 سانتی متر

نوع شفت

سایز شفت